Zmluvy za Slovenská pošta a. s.


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
12333/2007 Vzdelávacie a poradenské centrum, a. s. Rámcová dohoda o poskytovaní služieb 650 341 0 Slovenská pošta, a. s. 01.11.2007 01.11.2011
12923/2208 EK, s. r. o. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 659 662 25 609 Slovenská pošta, a. s. 04.02.2008 31.12.2009
12943/2008 EXBYDO s.r.o. Rámcová dohoda 659 662 7 116 Slovenská pošta, a. s. 26.02.2008 31.12.2011
12355/2007 EXBYDO s.r.o. Rámcová dohoda 659 662 10 270 Slovenská pošta, a. s. 29.11.2007 29.11.2011
12265/2007 FaxCOPY, a. s. Rámcová dohoda 659 662 15 589 Slovenská pošta, a. s. 07.11.2007 07.11.2011
12061/2007 Interchair s. r. o. Rámcová dohoda 659 662 64 260 Slovenská pošta, a. s. 05.10.2007 05.10.2011
11543/2007 KOVAL SYSTEMS, a.s. Rámcová dohoda na dodanie tovaru 659 662 64 439 Slovenská pošta, a. s. 03.07.2007 03.07.2011
12370/2007 PYRA spol. s.r.o. Rámcová dohoda 659 662 5 141 Slovenská pošta, a. s. 07.12.2007 07.12.2011
10899/2007 REDI TOUR, s. r. o. Rámcová dohoda 659 662 13 090 Slovenská pošta, a. s. 11.04.2007 11.04.2011
12254/2007 TATRA REAL, a.s. Sprostredkovateľská zmluva 659 662 44 030 Slovenská pošta, a. s. 07.11.2007 07.11.2011
11690/2007 Rempo, s r. o. Rámcová dohoda na dodanie tovarov 659 665 44 030 Slovenská pošta, a. s. 26.07.2007 26.7.2011 alebo vyčerpanie limitu
12194/2007 TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s. Rámcová dohoda 659 665 14 875 Slovenská pošta, a. s. 07.11.2007 07.11.2011
11684/2007 Zornica Banko Fashion, a. s. Rámcová dohoda 659 665 7 140 Slovenská pošta, a. s. 26.07.2007 26.07.2011
11727/2007 AMROP HEVER Slovakia, s. r. o. Rámcová zmluva o poskytovaní personálno - organizačno poradenských služieb 663 020 76 160 Slovenská pošta, a. s. 16.07.2007 16.07.2011
460/2008 DITEC , a. s. Zmluva o poskytovaní podpornej servisnej služby pre informačný systém "PPS na základe dohodnutej úrovne služby - Serice level Agreement /SLA/ 722 425 361 213 Slovenská pošta, a. s. 17.12.2008 na dobu neurčitú
1528/2009 PROLEGAL, s.r.o. Rámcová dohoda o poskytovaní právnych služieb 833 000 35 700 Slovenská pošta, a. s. 22.04.2009 22.04.2013
2165/2009 DITEC , a. s. Zmluva o dielo na poskytnutie služieb pre systém Poštového platobného styku 988 890 197 709 Slovenská pošta, a. s. 26.08.2009 do doby splnenia predmetu zmluy
12035/2007 220/2008 T-Mobile Slovensko, a. s. Rámcová zmluva o spolupráci, Zmlva o pripojení 1 054 745 208 250 Slovenská pošta, a. s. 4.10.2007 25.11.2008 4.10.2011 neurčitá
12334/2007 Vzdelávacie a poradenské centrum, a. s. Rámcová dohoda o poskytovaní služieb 1 060 655 140 420 Slovenská pošta, a. s. 01.11.2007 01.11.2011
224/2010 WINCOR NIXDORF s.r.o Zmluva o poskytovaní podpornej servisnej služby pre IS APONET na základe dohodnutej úrovne služieb - Service Level Agreement 1 834 152 917 076 Slovenská pošta, a. s. 01.03.2010 na dobu neurčitú