Zmluva č. 11684/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:11684/2007
Dodávateľ:Zornica Banko Fashion, a. s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcová dohoda
Zmluvne dohodnutá čiastka:659 664,60
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:659 664,60
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:7 140,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenská pošta, a. s.

Prílohy