Zmluva č. 2165/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2165/2009
Dodávateľ:DITEC , a. s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na poskytnutie sluĹľieb pre systĂ©m PoštovĂ©ho platobnĂ©ho styku
Zmluvne dohodnutá čiastka:988 890,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:988 890,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:197 708,98
Rezort:
Objednávateľ:Slovenská pošta, a. s.
Poznámka:do doby splnenia predmetu zmluy

Prílohy