Zmluva č. 560/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:560/2008
Dodávateľ:STAPRO Slovensko s.r.o., Hroncova 3, 040 01 Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo. Implementácia nemocničného informačného systému na ďalšie pracoviská Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava
Zmluvne dohodnutá čiastka:190 778,93
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:190 778,93
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Prílohy