Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ZNH 6370/50/06 C.M.R. Slovakia s.r.o. I/73 Soboš - Okrúhle, zosuv v km 19,770-19,800 154 725 0 SSC 25.10.2006
ZNH/6370/17/06 C.M.R. Slovakia s.r.o. Zabezpečovacie a likvidačné práce pri mimoriadnych udalostiach na cestách I.tried v Prešovskom samosprávnom kraji 0 0 SSC 02.06.2006
229/6370/2007/PPZ-4/07 C.M.R. Slovakia s.r.o. Vyspravenie obrusnej vrstvy vozovky na št. cestách I. triedy Prešovského samosprávneho kraja 0 0 SSC 13.04.2007 jedn. cena
250/6370/2007/RK-01/07 C.M.R. Slovakia s.r.o. I/18 Korytné oprava mosta č.18-422 7 363 828 0 SSC 12.04.2007
638/6350/2007/PPZ-13/07 C.M.R. Slovakia s.r.o. I/77-031 Obručné most 322 741 0 SSC 08.10.2007
637/6350/2007/PPZ-12/07 C.M.R. Slovakia s.r.o. I/77-018 Lacková most 6 419 138 0 SSC 08.10.2007
414/6350/2008/RK-01/08 C.M.R. Slovakia s.r.o. I/77 Ľubotín okresná hranica zosuvy 937 770 0 SSC 05.05.2008
344/6350/2008/PPZ-01/08 C.M.R. Slovakia s.r.o. I/67 - 036 Stratená most 265 157 0 SSC 14.05.2008
1254/6350/2008/08/08 C.M.R. Slovakia s.r.o. I/18 - 499 Nižný Hrabovec nadcestie 642 814 0 SSC 22.04.2009
1180/6370/2008/PPZ-03/08 C.M.R. Slovakia s.r.o. I/18 Hôrka zosuv v km 612,350 - 612,380 194 601 0 SSC 21.11.2008
ZNH 6370/23/06 C.M.R. Slovakia s.r.o. I/74 Ladomírov - oprava mosta 74-038 4 697 418 0 SSC 26.06.2006
197/6370/2007/ZNH-03/07 C.M.R. Slovakia s.r.o. I/18 Chminianska Nová Ves oprava MZ mosta č.18-439 111 040 0 SSC 19.03.2007
624/2010 C.M.R. Slovakia s.r.o. I/18, I/73, I/68, I/77, I/15, I/74 Vysprávky výtlkov vozoviek AC v PSK 142 463 0 SSC 23.04.2010
879/6350/2007/08/07 C.M.R. Slovakia s.r.o. I/18 Vranov nad Topľou križovatka - ukončenie stavebných prác 2 469 676 0 SSC 22.02.2008
1180/6370/2008/PPZ-03/08 C.M.R. Slovakia s.r.o. Uskutočnenie stavebných prác I/18 Hôrka zosuv 5 862 565 0 SSC 21.11.2008
1045/6370/2007/ZNH-36/07 C.M.R. Slovakia s.r.o. Zhotovenie stavby I/73 Soboš-Okrúhle,zosuv v km19,960-19,995 3 513 703 0 SSC 13.11.2007
816/2009 C.M.R. Slovakia s.r.o. Odstraňovanie následkov havarií v PSK 0 0 SSC 19.01.2010 jedn. cena
Z-406/2009 C.S. BITUNOVA, s r.o. Vysprávky vozoviek dýzovou metódou v banskobystrickom kraji 142 433 0 SSC 28.04.2009
616/2010 C.S. BITUNOVA, s r.o. Vysprávky vozoviek dýzovou metódou na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji 0 0 SSC 21.04.2010 jedn. cena
705/2010 C.S. BITUNOVA, s r.o. Opravy výtlkov dýzovou metódou - ŽSK a TSK 142 764 0 SSC 20.05.2010