Zmluva č. 624/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:624/2010
Dodávateľ:C.M.R. Slovakia s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/18, I/73, I/68, I/77, I/15, I/74 Vysprávky výtlkov vozoviek AC v PSK
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:142 462,99
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy