Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
2009/EB/01/009 STRABAG s.r.o. stavebno-tech.opatrenia na stavbe I/49, km 46,00-57,00,stav.-tech.opatrenia na ukľudnenie dopravy 394 966 0 SSC 30.09.2009
670/2009 Z - DUALL I/18 Vranov nad Topľou južný obchvat, vypracovanie a dodanie SoH 5 612 0 SSC 21.10.2009
ZoD Z-1165 Valbek s r.o. Ba Zhotovenie DSP,DP-DRS,AD, VP - stavba I/59 Tvrdošín - most 39 396 0 SSC 17.10.2008
45/6431/2007 Považská stavebná, a.s. I/65 Príbovce - most 088 - zhotovenie stavby 461 781 0 SSC 08.10.2007
671/2009 AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o. Cesta I/64 Komjatice - Nitra 245 133 0 SSC 09.10.2009
672/2009 ArcGEO Information Systems s r.o. Ba Rozšírenie agendy hospodárenia s vozovkami v informačnom systéme modelu cestnej siete 23 062 0 SSC 12.10.2009
673/2009 CESTY NITRA, a.s. Nitra Cesta I/64 a III/06406 Krušovce - MOK 478 851 0 SSC 14.10.2009
Z-674/2009 PROMA s.r.o. Žilina Vypracovanie dokumentácie DSP, DP-DRS, AD, VP na stavbu I/18 Ivachnová - most 335 42 840 0 SSC 14.10.2009
6400/6431/42/2006 plat. ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby I/50 Trenčianské Mitice - zosuv, DSZ, DSP, AD, VP 19 742 0 SSC 15.10.2009
39/2008 CESTY NITRA, a.s. Nitra Cesta I/64 Topoľčany preložka,2.stavba,II.etapa 11 064 785 0 SSC 17.01.2008
676/2009 ArcGEO Information Systems s r.o. Ba Modulárne rozšírenie IS MCS o technické podmienky MCS a metadatový portál pre ich správu 294 468 0 SSC 14.10.2009
677/2009 ArcGEO Information Systems s r.o. Ba Licenčná zmluva - na používanie a ďalšie nakladanie s nasledovnými modulmi IS MCS: Metadátový portál IS MCS (ďalej len “licencia” alebo “program”), ktoré poskytovateľ nadobúdateľovi vyhotoví podľa zmluvy o dielo číslo ZSS260709 33 933 0 SSC 14.10.2009
678/2009 Inžinierske stavby, a.s. I/77 - 022 Hniezdne most 397 021 0 SSC 16.10.2009
679/2009 Inžinierske stavby, a.s. I/67 Spišská Belá, oprava cesty 422 824 0 SSC 16.10.2009
680/2009 EUROVIA SK, a.s. I/79 Veľaty prieťah, oprava cesty 415 409 0 SSC 16.10.2009
681/2009 SKANSKA BS a.s. I/50 Košický Klečenov - Dargov vrch, oprava cesty 348 534 0 SSC 16.10.2009
682/2009 PRODOSING spol. s r.o. Výkon AD na stavbe I/73-024 Svidník most 6 297 0 SSC 16.10.2009
683/2009 WOONERF spol.s.r.o. Výkon AD na stavbe I/18 Prešov križovatka Nižná Šebastová 3 500 0 SSC 19.10.2009
ZoD DOPRASTAV a.s. Žilina Cesta I/75 Veča - Trnovec 488 110 0 SSC 21.10.2009
685/2009 DOPRASTAV a.s. Zvolen I/65 Šášovské Podhradie - Kremnica 428 211 0 SSC 21.10.2009