Zmluva č. 678/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:678/2009
Dodávateľ:Inžinierske stavby, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/77 - 022 Hniezdne most
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:397 020,92
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy