Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
820/6350/2008/02/08 EUROVIA SK, a.s. Uskutočnenie stavebných prác I/50 a I/79 Hriadky križovatka 1 746 830 0 SSC 13.10.2008
605/1000/2008/US STOPING s. r. o. Košice Obnova vodorovního dopravného značenia vozoviek ciest I.triedy v správe SSC BA 3 501 585 0 SSC 13.06.2008
605/1000/2008/US STOPING s. r. o. Košice Obnova vodorovního dopravného značenia vozoviek ciest I.triedy v správe SSC BA 0 0 SSC 13.06.2008
431/6350/2008/PPZ-5/08 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava Vypracovanie a dodanie technickej štúdie a zámeru pre stavbu I/79 Hriadky - Trebišov preložka 1 964 297 0 SSC 12.06.2008
392/6350/2008/01/08 Inžinierske stavby, a.s. Uskutočnenie stavebných prác I/67 Poprad-Kežmarok, I.etapa 36 782 921 0 SSC 14.07.2008
326/6360/2008/ZNH-3/08 DOPRAVOPROJEKT a.s. Prešov Občasný autorský dozor (AD) I/18 Hlinné prieťah,rekonštrukcia cesty 0 0 SSC 05.05.2008 jedn. cena
325/6360/2008/ZNH-2/08 Útvar dopravného inžinierstva s. r. o. Občasný autorský dozor (AD) I/15 Miňovce, rekonštrukcia cesty 7 300 0 SSC 31.05.2008
612/6131/2008 ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby Výkon autorského dozoru na stavbe cesta I/64 Topoľčany,preložka,2.stavba,II.etapa 0 0 SSC 22.09.2008 jedn. cena
618/6131/2008 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava Výkon autorského dozoru na stavbe ,,Cesta I/63 Komárno,križovatka s MK Hadovská cesta" 194 208 0 SSC 30.09.2008
666/6131/2008 Jozef Kvaššay Osadenie,prenájom a odstránenie snehových zábran 32 325 0 SSC 18.11.2008
667/6131/2008 ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby Výkon autorského dozoru na stavbe Cesta I/51 Levice-križovatka,KNL 0 0 SSC 01.12.2008 jedn. cena
Z 646/2008 VADET, s.r.o. Obnova vodorovného dopravného značenia vozoviek ciest I.triedy v správe SSC Bratislava 2 999 427 0 SSC 19.06.2008
1040/6360/2007/ZNH-34/07 Prodosing s.r.o. Vykonanie občasného autorského dozoru na stavbe I/77-031 Obručné most 112 955 0 SSC 26.11.2007
735/6350/2007/05/07 EUROVIA SK, a.s. Uskutočnenie stavebných prác I/50 a II/566 Tibava,križovatka 1 266 932 0 SSC 12.12.2007
736/6350/2007/06/07 Inžinierske stavby, a.s. Uskutočnenie stavebných prác I/50 Michalovce,križovatka 1 509 139 0 SSC 27.12.2007
902/6231/2007 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava Vypracovanie aktualizácie dokomentácie na stavebné povolenie stavby I/50 Zvolen,Pustý Hrad-Neresnica,III.etapa 0 0 SSC 20.12.2007
1045/6370/2007/ZNH-36/07 C.M.R. Slovakia s.r.o. Zhotovenie stavby I/73 Soboš-Okrúhle,zosuv v km19,960-19,995 3 513 703 0 SSC 13.11.2007
1034/6370/2007/ZNH-32/07 KODAL, s. r. o. I/68 okr.hr. SL/SB-Orkucany,výrub suchých stromov,rez a prerezávka 903 104 0 SSC 19.11.2007
469/6350/2007/T-6/07 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava Vypracovanie dokumentácie pre stavbu I/68 Mníšek nad Popradom-št.hranica SR/PR-preložka cesty 4 615 915 0 SSC 26.11.2007
724/6350/2007/T-5/07 WOONERF, spol. s r.o. Prešov Vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavbu I/18 a I/68 Prešov-Námestie mieru,križovatka 3 556 434 0 SSC 06.12.2007