Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Z-120/2007 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava I/66 Banská Bystrica - Brezno, (vypracovanie TŠ a zámeru) 78 990 0 SSC 18.07.2007
767/2009 EUROVIA SK, a.s. „I/18, Sučany - križovatka, oprava vozovky“ 142 749 0 SSC 09.12.2009
Z-121/2007 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava I/66 a I/59 Slovenská Ľupča - Korytnica, hranica kraja (správa o hodnotení vplyvov na ŽP) 39 100 0 SSC 25.07.2007
RD-114/2007 VUIS - CESTY, spol. s r.o. Ba Dokumentácia odborného posúdenia rehabilitácie vozovky na cestách I. triedy 0 0 SSC 27.06.2007 jedn. cena
Z-122/2007 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava I/65 Kremnické Bane - hranica kraja (technická štúdia) 24 750 0 SSC 03.09.2007
Z-124/2004 STRABAG s.r.o. I/66 Oprava priepustu Besník 22 779 0 SSC 25.07.2007
Z-125/2007 STRABAG s.r.o. I/14 Oprava priepustu Dolný Harmanec 32 546 0 SSC 25.07.2007
Z-126/2007 STRABAG s.r.o. Oprava mosta ev.č. 66-103 Valaská 66 898 0 SSC 25.07.2007
Z-127/2007 STRABAG s.r.o. I/66 Oprava priepustu za obcou Telgart 33 757 0 SSC 25.07.2007
129/6231/2007 SEZAKO s. r. o. I/66 čistenie cestnej kanalizácie v obci Podbrezová 6 824 0 SSC 02.08.2007
130/6231/2007 SEZAKO s. r. o. I/66 čistenie cestnej kanalizácie v meste Banská Bystrica 24 411 0 SSC 02.08.2007
535/6350/2008/T-Z/08 ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby I/15 Stropkov - preložka cesty 197 496 0 SSC 28.07.2008
Z-146/2007 DOPRASTAV a.s. Bratislava Veľkoplošné vysprávky v okresoch Banská Bystrica a Brezno 4 755 240 0 SSC 03.09.2007
Z-147/2007 CESTY NITRA, a.s. Nitra Lokálne opravy na cestách I/50, I/65 a I/76 3 571 428 0 SSC 06.09.2007
Z-148/2007 Jozef Švarba Obslužné a údržbárske práce v AB IVSC Banská Bystrica 0 0 SSC 03.09.2007
ZoD HAKOM s.r.o. BECEP-neh.lokality,I/75Tvrdošovce,Jatov,Kolta, I/63 Komárno 105 655 0 SSC 08.12.2009
Z-149/2007 HBH projekt, s.r.o. Brno I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia 75 091 0 SSC 02.09.2007
Z-150/2007 GEOFOS, s. r. o. I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia (inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum) 2 379 691 0 SSC 31.08.2007
Z-152/2007 VENDEX s.r.o. Zriadenie kamery na meteostanici na horskom prechode Čertovica 6 592 0 SSC 28.09.2007
Z-158/2007 COLAS s.r.o. Oprava zvodidiel na ceste I/72 95 296 0 SSC 05.10.2007