Zmluva č. 535/6350/2008/T-Z/08

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:535/6350/2008/T-Z/08
Dodávateľ:ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/15 Stropkov - preložka cesty
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:197 495,92
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy