Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Z-828/2008 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava I/66 Banská Bystrica - Brezno, meračské podklady 1 643 652 0 SSC 24.07.2008
Z-890/2008 CEMOS , s.r.o. Ba I/50 Zvolen - Bučina, (dokumentácia DP a výkon AD) 1 772 237 0 SSC 01.08.2008
Z-875/2008 Nymfa Trenčín, s.r.o. Odstránenie oceľových štetovníc na moste ev.č.65-043 298 000 0 SSC 12.08.2008
Z-1038/2008 Valbek s r.o. Ba I/66 Brezno - Polomka, (vizualizácia a animácia trasy) 35 693 0 SSC 05.09.2008
Z-1039/2008 Valbek s r.o. Ba I/66 Polomka - hranica kraja, (Vizualizácia a animácia trasy) 38 395 0 SSC 05.09.2008
Z-1088/2008 STRABAG s.r.o. I/50 Zvolen, Pustý Hrad - Neresnica III.etapa, (dočasná úprava križovatky) 3 117 868 0 SSC 25.09.2008
753/2009 KAPAR s. r. o. Ateliér projektovania stavieb výkon AD na stavbe I/15 Stropkov rekonštrukcia vozovky 4 781 0 SSC 20.11.2009
754/2009 ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby I/72 Tisovec, časť Píla - dažďová kanalizácia 73 956 0 SSC 13.11.2009
Z-1149/2008 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava I/66 Rekonštrukcia mostných objektov ev.č.093 a 093a (DP a AD) 160 104 0 SSC 14.10.2008
Z-1189/2008 BFI Praha, s.r.o. Laboratórne prístrojové vybavenie na skúšanie asfaltových zmesí 477 856 0 SSC 29.10.2008
Z-1191/2008 Slovenská geodetická spoločnosť s.r.o. I/72 Piesok - Bystrá, I. etapa (vypracovanie porealizačného GP stavby) 9 117 0 SSC 29.10.2008
Z-1192/2008 Valbek s r.o. Ba I/67 Rekonštrukcia cesty v mieste hr.prechodu SR - MR Kráľ, (DP a AD) 76 434 0 SSC 29.10.2008
Z-1204/2008 SEZAKO s. r. o. Čistenie a údržba odlučovačov ropných látok 715 580 0 SSC 30.10.2008
Z-1230/2008 STRABAG s.r.o. I/50 Víglaš - sanácia vozovky 265 746 0 SSC 30.10.2008
Z-1231/2008 HBH projekt, s.r.o. Brno I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia, ( DSP, DP a AD ) 12 087 0 SSC 31.10.2008
Z-1233/2008 ENVIGEO a.s. I/66 Banská Bystrica - Brezno, (vypracovanie IGHP) 2 379 881 0 SSC 31.10.2008
Z-1255/2008 STRABAG s.r.o. Oprava cesty I/72 Rimavská Sobota - Tisovec 11 787 569 0 SSC 18.11.2008
Z-1267/2008 Tibor Kamenský Habarka Výrub drevín 33 609 0 SSC 04.12.2008
Z-1404/2008 Natur-net s.r.o. I/66 Brezno - Polomka, ( odborný posudok ) 67 934 0 SSC 19.12.2008
Z-1405/2008 RNDr. Marián Gocál - ENGOM I/66 Polomka -hranica kraja, (odborný posudok ) 108 500 0 SSC 19.12.2008