Zmluva č. Z-1189/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Z-1189/2008
Dodávateľ:BFI Praha, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Laboratórne prístrojové vybavenie na skúšanie asfaltových zmesí
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:477 856,30
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy