Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
520/6131/2008 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava Cesta I/61 Bratislava -Senec, "DÚR" a "DSZ" 396 404 0 SSC 05.08.2008
35/6131/2009 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava Cesta I/64 a II/580 Šurany-križovatka, "DSP" a "DP" 61 871 0 SSC 09.02.2009
197/6242/2007 Versity a.s. Outsourcing IT 71 172 0 SSC 31.12.2007
552/6350/2007/03/07 STRABAG s.r.o. I/15 Miňovce rekonštrukcia cesty - ukončenie stavebných prác 1 614 586 0 SSC 12.12.2007
660/6350/2007/03/07 Ekotechnika Plus s.r.o I/18 Hlinné prieťah rekonštrukcia cesty - ukončenie stavebných prác 4 247 546 0 SSC 27.12.2007
Z-308/2009 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava I/50 Zvolen, Pustý hrad - Neresnica, III. etapa 275 936 0 SSC 13.03.2009
36/200/2007 Iron Mountain Ba Uloženie registratúrnych záznamov SSC 1 188 810 0 SSC 29.10.2007
254/BA/OD/2009 Versity a.s. Kúpna zmluva - výpočtová technika 67 170 0 SSC 30.06.2009
879/6350/2007/08/07 C.M.R. Slovakia s.r.o. I/18 Vranov nad Topľou križovatka - ukončenie stavebných prác 2 469 676 0 SSC 22.02.2008
Z-638/2008 VADET, s.r.o. Obnova vodorovného značenia vozoviek ciest I. triedy v správe SSC Bratislava 2 004 707 0 SSC 18.06.2008
580/2009 KOREKT, s r.o. Komárno I/64 Šurany - Komjatice, oprava cesty 284 834 0 SSC 09.07.2009
Z-638/2008 VADET, s.r.o. Oprava vodorovného dopravného značenia ciest I.triedy v BB kraji 60 392 262 0 SSC 18.06.2008
Z-1145/2008 STRABAG s.r.o. Uskutočnenie stavebných prác na stavbe I/75 Dolné Plachtenice - most ev.č. 052 1 196 829 0 SSC 01.10.2008
Z-1192/2008 Valbek s.r.o. I/67 Rekonštrukcia cesty v mieste hraničného prechodu SR-MR Kráľ 76 434 0 SSC 29.10.2008 !
1236/6360/2008/ZNH-25/08 DOPRAVOPROJEKT a.s. Prešov Občasný autorský dozor (AD) počas zhotovovania stavby I/50-283 Rožňava nadcestie 0 0 SSC 10.12.2008 jedn. cena
1213/6350/2008/RK-02/08 C.M.R. Slovakia s.r.o. I/77 Ľubotín okresná hranica zosuvy (km 28,850) 1 120 915 0 SSC 24.11.2008
1180/6370/2008/PPZ-03/08 C.M.R. Slovakia s.r.o. Uskutočnenie stavebných prác I/18 Hôrka zosuv 5 862 565 0 SSC 21.11.2008
1146/6350/2008/04/08 STRABAG s.r.o. Ukončenie stavebných prác I/15 Domaša rekonštrukcia vozovky 3 580 355 0 SSC 11.12.2008
821/6350/2008/03/08 SKANSKA BS a.s. Uskutočnenie stavebných prác I/50-283 Rožňava nadcestie 32 357 0 SSC 16.10.2008
118/6231/2007 DOPRASTAV a.s. Bratislava I/59 Motyčky - núdzový záliv 8 196 158 0 SSC 02.08.2007