Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Z-126/2007 STRABAG s.r.o. Oprava mosta ev.č. 66-103 Valaská 66 898 0 SSC 25.07.2007
254/BA/OD/2009 Versity a.s. Kúpna zmluva - výpočtová technika 67 170 0 SSC 30.06.2009
637/2010 GEOFOS, s. r. o. I/59 (R1) Banská Bystrica - Ružomberok, križovatka D1 - Martinček 67 721 0 SSC 30.04.2010
Z-1404/2008 Natur-net s.r.o. I/66 Brezno - Polomka, ( odborný posudok ) 67 934 0 SSC 19.12.2008
447/6360/2007/ZNH-19/07 ISPO spol s.r.o. Výkon AD na stavbe I/74 Humenné, okružná križovatka 68 068 0 SSC 11.06.2007
492/6131/2008 OAT spol. s r.o. ZOD Oprava mosta ev.č. 13-006 Medveďov na ceste I/13 69 522 0 SSC 04.07.2008
622/2009 EUROVIA SK, a.s. I/18, Važec, Hybe – veľkoplošné vysprávky 69 993 0 SSC 26.08.2009
655/2009 VERSITY a.s.Ba Kúpna zmluva - zálohovacie zariadenie 70 175 0 SSC 17.09.2009
636/2010 HBH projekt, s.r.o. Brno I/59 (R1) Banská Bystrica - Ružomberok, križovatka D1 - Martinček (DÚR, úprava objektov DSP a MP) 70 196 0 SSC 05.05.2010
ZNH 6370/47/06 Ekotechnika Plus s.r.o I/18 Jánovce, oprava oporného múra 70 890 0 SSC 25.10.2006
197/6242/2007 Versity a.s. Outsourcing IT 71 172 0 SSC 31.12.2007
653/2010 Versity a.s. Zmluva na poskytnutie služby-Outsoursing IT 71 172 0 SSC 10.05.2010
Z-442/1230/2009 Versity a.s. Zmluva na poskytnutie služby 71 172 0 SSC 30.04.2009
521/6350/2009/PPZ-T-1/09 ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby I/50-359 Michalovce nadjazd (MM, DSP, DP) 71 375 0 SSC 20.07.2009
ZoD ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby Cesta I/64 Nové Zámky - rozšírenie 71 395 0 SSC 26.03.2010
629/2009 CESTY NITRA, a.s. Nitra Cesta I/65 - Oprava krytu mosta ev.č. 65-020 ponad železnicu 71 604 0 SSC 28.08.2009
117/2008 IKP Consulting Engineers, s.r.o Košice I/67 a II/526 Rožňava križovatka - mesto (DSP, DP) 73 308 0 SSC 19.05.2008
795/2009 HAKOM s.r.o. BECEP-Bezpečnostné opatrenia na železničnom priecestí a skľudnenie prieťahu obcou 73 485 0 SSC 16.12.2009
6400/6472/47/2006 ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby S - I/78,km 34,10 - Oravská Polhora-úprava priepustu - vypracovanie PD+ skut. zameranie. 73 780 0 SSC 11.07.2006
6400/6472/48/2006 ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby S-I/12, km 1,250 - Svrčinovec - úprava priepustu - PD 73 780 0 SSC 11.07.2006