Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
6131/630/2006 TRIDE INVEST, s.r.o. Chemické ošetrovanie cestnej zelene 57 480 0 SSC 19.09.2006
6131/522/2006 IKP Consulting Engineers ,s.r.o.Praha ZoD - vypracovanie TŠ a zámeru - "Cesta I/51 Senica - Jablonica" 57 931 0 SSC 11.07.2006
Z-705/6270/2008 DOPRASTAV a.s. Zvolen Veľkoplošné vysprávky na ceste I/66 58 771 0 SSC 25.07.2008
ZoD VIATOP, s.r.o. Cesta I/13 Veľký Meder - Medveďov - oprava cesty 59 179 0 SSC 04.09.2009
09BA01009 Valbek s r.o. Ba I/50 Lovčice - Trubín-Handlová, vypracovanie TŠ 59 625 0 SSC 29.06.2009
6270/113/2006 Ekoprol I/14 Oprava priepustu Dolný Harmanec 60 000 0 SSC 07.09.2006
636/2009 AQUA - VITA, s.r.o. Ba "Most ev.č. 13-006 - Medveďov - oprava dilatácií" 60 317 0 SSC 31.08.2009
Z-28/2008 HBH projekt, s.r.o. Brno I/50 Pstruša - Detva 61 005 0 SSC 15.01.2008
35/6131/2009 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava Cesta I/64 a II/580 Šurany-križovatka, "DSP" a "DP" 61 871 0 SSC 09.02.2009
35/6131/2009 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava Cesta I/64 a II/580 Šurany - križovatka 61 871 0 SSC 09.02.2009
797/2009 EMIS s.r.o. Zmluva o pskytovaní služieb v oblasti technickej podpory, srvisu a údržby softvéru ESID System 62 465 0 SSC 14.12.2009
Z-659/2008 Valbek s r.o. Ba I/50 Píla - Mýtna (dokumentácia pre ponuku a výkon autorského dozoru) 62 468 0 SSC 03.07.2008
Z-191/2007 Valbek s r.o. Ba I/50 Kriváň - Podkriváň, (DP a AD) 62 468 0 SSC 12.12.2007
09BA02006 ZDRUŽENIE VALBEK, Valbek s.r.o. I/18 Žilina - most 260, vypracovanie DSP, DP, DRS, AD 63 139 0 SSC 15.06.2009
620/2009 HBH projekt, s.r.o. Brno I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia (majetkovoprávna príprava stavby) 64 442 0 SSC 27.08.2009
635/2009 AQUA - VITA, s.r.o. Ba " Most ev.č. 63-022 v Komárne-oprava dilatácií" 64 789 0 SSC 31.08.2009
6170/2008 AQUA - VITA, s.r.o. Ba ZOD Most ev. č. 64-002 v Komárne-oprava kĺbu 64 789 0 SSC 15.01.2009
6342/103/2006 ENBRA Slovakia spol. s r. o. Oprava vykurovacieho zariadenia AB Poprad 65 120 0 SSC 11.09.2006
733/2009 HASTRA, s.r.o. Most ev.č.59-011 - oprava ríms 65 439 0 SSC 09.11.2009
Z-29/2007 ZDRUŽENIE VALBEK, Valbek s.r.o. I/66 Polomka - bodová závada, (DZS a DÚR) 66 756 0 SSC 06.02.2007