Zmluva č. Z-28/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Z-28/2008
Dodávateľ:HBH projekt, s.r.o. Brno
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/50 Pstruša - Detva
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:61 004,98
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy