Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
605/2009 HBH projekt, s.r.o. Brno I/69 Rakytovce - most ev. č. 013 (DRS, DP a AD) 35 609 0 SSC 10.08.2009
Z-357/2009 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava I/59 Staré Hory - Jelenec, (DSP, DRS, DP a AD ) 35 667 0 SSC 16.03.2009
223/6350/2009/ZNH-01/09 PRODOSING spol. s r.o. I/67 Dubina - Hranovnica, zosuv 35 681 0 SSC 26.02.2009
Z-1038/2008 Valbek s r.o. Ba I/66 Brezno - Polomka, (vizualizácia a animácia trasy) 35 693 0 SSC 05.09.2008
290/6352/2007/ZNH-14/07 ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby I/67 Lysá Poľana, most v km 141,338 36 345 0 SSC 06.07.2007
641/2009 ALFA 04 a.s. Cesta I/61 Červeník - most nad ŽSR 36 504 0 SSC 02.09.2009
Z-178/2007 HASTRA, s.r.o. Oprava ríms na mostnom objekte ev.č. 72-010 36 548 0 SSC 28.11.2007
264/6131/2007 PORTIK, spol. s r.o. Rekonštrukcia priestorov pre cestné laboratórium na Studenej ul. v BA 36 786 0 SSC 30.07.2007
Z-11/2006 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava I/66 Telgart - most ev. č. 161 (DSP, DP a AD) 36 977 0 SSC 30.01.2006
631/2009 PROMA s.r.o. Žilina I/65 Mošovce, most - 086 (vypracovanie DSP, DP, DRS, AD) 37 961 0 SSC 27.08.2009
Z-1039/2008 Valbek s r.o. Ba I/66 Polomka - hranica kraja, (Vizualizácia a animácia trasy) 38 395 0 SSC 05.09.2008
Z-215/2009 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava I/66 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, (posudzovanie vplyvov na živ. prostredie) 38 677 0 SSC 30.01.2009
ZoD 601/6131/2008 Geoconsult, spol. s r.o. Cesta I/51 Kalná n/Hronom -most nad ŽSR - ZoD . TŠ a zámer 38 745 0 SSC 16.09.2008
49/1200/2007 Dokumenta Ba ZoD a udelenie súhlasu na použitie diela - ADMIS 38 916 0 SSC 03.12.2007
Z-121/2007 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava I/66 a I/59 Slovenská Ľupča - Korytnica, hranica kraja (správa o hodnotení vplyvov na ŽP) 39 100 0 SSC 25.07.2007
160/2006 ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby I/73 Giraltovce - Fijaš, rekonštrukcia cesty (DSZ, DÚR) 39 197 0 SSC 07.11.2006
ZoD 255/6131/2007 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava Cesta I/51 Trnava, Nitrianska - ZoD - DP 39 336 0 SSC 08.08.2007
ZoD Z-1165 Valbek s r.o. Ba Zhotovenie DSP,DP-DRS,AD, VP - stavba I/59 Tvrdošín - most 39 396 0 SSC 17.10.2008
ZoD 250/6131/2007 ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby Cesta I/76 Šárovce - Kalná n/hronom- ZoD - DÚR 39 501 0 SSC 30.07.2007
598/2010 CEMOS , s.r.o. Ba Cesta I/51 Trnava-severný obchvat, III. etapa- výkon AD 41 159 0 SSC 19.03.2010