Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
773/2009 EUROVIA SK, a.s. I/18 Prešov - Levočská ulica, oprava cesty 78 375 0 SSC 08.12.2009
Z-126/2006 JUDr. Petr Zdráhal, advokátska kancelária Majetkoprávna príprava stavby (I/66 Banská Bystrica - severný obchvat) 308 557 0 SSC 21.09.2006
Z-165/2007 JUDr. Petr Zdráhal, advokátska kancelária I/50 Lovčica - hranica kraja, sanácia (majetkovo-právna príprava) 1 945 680 0 SSC 26.10.2007
780/2009 MSing, a. s. „I/70, km 5,530 – oprava priepustu a stabilizácia cestného svahu“ 142 669 0 SSC 15.12.2009
792/2009 Slovenské tunely, a. s. I/18, km 495,400, Ratkovo - zabezpečenie svahu nad cestou 142 741 0 SSC 16.12.2009
796/2009 Váhostav - SK, a.s. I/11, MO 11-204, Čadca, údržba spodnej stavby mosta 142 000 0 SSC 16.12.2009
44/1220/2007 AUTO ROTOS - Rozbora, s.r.o. Ba Dodávka 1ks automobil strednej triedy, 6ks automobil malý 3 121 800 0 SSC 21.11.2007
623/2010 ASTEX s. r. o. I/50, I/67,I/79 Vysprávky výtlkov vozoviek AC v KSK 142 146 0 SSC 19.04.2010
228/6370/2007/PPZ-3/07 ASTEX s. r. o. Vyspravenie obrusnej vrstvy vozovky na št. cestách I. triedy Košického samosprávneho kraja 0 0 SSC 13.04.2007 jedn. cena
17/1200/2006 DATALAN a.s. Výpočtová technika 6 522 140 0 SSC 05.12.2006
329/6360/2008/ZNH-6/08 IKP Consulting Engineers, s.r.o Košice Výkon AD na stavbe I/18 Vranov nad Topľou križovatka 390 615 0 SSC 04.04.2008
1256/6360/2008/ZNH-26/08 IKP Consulting Engineers, s.r.o Košice Výkon AD na stavbe I/50 a I/79 Hriadky križovatka 8 552 0 SSC 09.01.2009
Z-1343/2008 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava Vypracovanie DSZ a DUR stavby I/59 a I/66 Slovenská Ľupča - Korytnica, hranica kraja 1 004 822 0 SSC 19.12.2008
Z-28/2008 HBH projekt, s.r.o. Brno I/50 Pstruša - Detva 61 005 0 SSC 15.01.2008
47/1220/2007 AUTOPOLIS, s.r.o.Ba Dodávka 3ks terénne osobné motorové vozidlo 3 172 573 0 SSC 30.11.2007
631/2009 PROMA s.r.o. Žilina I/65 Mošovce, most - 086 (vypracovanie DSP, DP, DRS, AD) 37 961 0 SSC 27.08.2009
630/2009 PROMA s.r.o. Žilina I/64 Bytčica - bodová závada (vypracovanie DSP, DP, AD) 42 900 0 SSC 27.08.2009
789/2009 CESTY NITRA, a.s. Nitra I/64, Rajčany, obnova krytu vozovky 142 800 0 SSC 16.12.2009
764/2009 WEBRA Solutions, s.r.o. I/59 Donovaly - zriadenie kamery 4 226 0 SSC 02.12.2009
776/2009 HAKOM s.r.o. Prvky ukľudnenia dopravy v obci Podbrezová časť Lopej 12 035 0 SSC 10.12.2009