Zmluva č. Z-1343/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Z-1343/2008
Dodávateľ:DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie DSZ a DUR stavby I/59 a I/66 Slovenská Ľupča - Korytnica, hranica kraja
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 004 822,14
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy