Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
596/2009 LION CAR s.r.o Servis a opravy motorových vozidiel pre IVSC BB 0 0 SSC 24.07.2009
619/2009 Inžinierske stavby, a.s. I/15 Stropkov rekonštrukcia vozovky 1 419 870 0 SSC 24.08.2009
673/2009 CESTY NITRA, a.s. Nitra Cesta I/64 a III/06406 Krušovce - MOK 478 851 0 SSC 14.10.2009
683/2009 WOONERF spol.s.r.o. Výkon AD na stavbe I/18 Prešov križovatka Nižná Šebastová 3 500 0 SSC 19.10.2009
221/10/2009 TRIS spol. s r. o. I/18,I/68,I/73,I/50 opatrenia na odstránenie bezpečnosti premávky BECEP 138 790 0 SSC 29.10.2009
755/2009 Útvar dopravného inžinierstva Košice s.r.o. Výkon AD na stavbe I/67 Gočovo prieťah 3 301 0 SSC 23.11.2009
790/2009 AQUA - VITA, s.r.o. Ba I/65D, Martin – oprava MO 65D-009, mostné závery 108 738 0 SSC 16.12.2009
ZNH 6360/55/06 ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby Výkon AD na stavbe I/74-016 Dlhé nad Cirochou 22 710 0 SSC 15.11.2006
724/2010 VÁHOPROJEKT s.r.o. I/77 Hutka rekonštrukcia prieťahu a odvodnenie 9 327 0 SSC 21.06.2010
č.01/06/2010 Jakubov Štefan Ing.- PROSTAV AB Košice-úprava priestranstva 24 499 0 SSC 29.06.2010
03/2100/2007 ArcGEO Information Systems s r.o. Ba Údržba a servis IS MCS 7 512 245 0 SSC 28.02.2007
747/2010 TOPTEL s.r.o. Kúpna zmluva - dodávka a montáž telefónnej ústredne 4 289 0 SSC 08.07.2010
660/2009 CESTY NITRA, a.s. Nitra Cesta I/75 Palárikovo-Ľudovítovo-oprava cesty 361 642 0 SSC 23.09.2009
727/2009 C.S. BITUNOVA, s.r.o. Hronská Breznica - Banská Štiavnica 424 663 0 SSC 05.11.2009
ZoD EUROVIA - Cesty, a.s. Cesta I/51 Šelpice, oprava cesty 340 219 0 SSC 10.11.2009
636/2010 HBH projekt, s.r.o. Brno I/59 (R1) Banská Bystrica - Ružomberok, križovatka D1 - Martinček (DÚR, úprava objektov DSP a MP) 70 196 0 SSC 05.05.2010
612/2009 C.M.R. Slovakia s.r.o. I/18 Prešov križovatka Nižná Šebastová 423 508 0 SSC 13.08.2009
599/2009 FREKOMOS s. r. o. Zbrúsenie nerovností na cestách I.triedy 297 238 0 SSC 31.07.2009
716/2009 EKO stavin s.r.o. Oprava a údržba ŠRZ SSC - Tále 10 012 0 SSC 30.10.2009
791/2009 Cestné stavby Žilina spol. s.r.o. I/12, km 10,200-10,245, Skalité, odvodnenie a stabilizácia cestného telesa 92 944 0 SSC 16.12.2009
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>