Zmluva č. ZoD

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZoD
Dodávateľ:EUROVIA - Cesty, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Cesta I/51 Šelpice, oprava cesty
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:340 218,68
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy