Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
159/6231/2007 STRABAG s.r.o. I/50 Lovčica - hranica kraja, sanácia 16 571 442 0 SSC 28.09.2007
ZoD STRABAG s.r.o. Cesta I/63 Rovinka, Bezpečnostné opatrenia (BO) 375 401 0 SSC 21.02.2008
728/2009 SKANSKA BS a.s. Cesta I/51-Z Trnava, Nitrianska cesta 4 035 846 0 SSC 21.01.2009
754/2009 ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby I/72 Tisovec, časť Píla - dažďová kanalizácia 73 956 0 SSC 13.11.2009
ZoD STRABAG s,r,o, Cesta I/63 a I/64 Komárno - križovatka 744 596 0 SSC 30.12.2009
447/6360/2009/ZNH-10/09 WOONERF spol.s.r.o. Výkon AD na stavbe I/18 a I/68 Prešov - Námestie mieru križovatka 10 440 0 SSC 29.06.2009
355/6360/2009/ZNH-07/09 ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby Výkon AD na stavbe I/15 Domaša rekonštrukcia vozovky 9 480 0 SSC 18.06.2009
616/2010 C.S. BITUNOVA, s r.o. Vysprávky vozoviek dýzovou metódou na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji 0 0 SSC 21.04.2010 jedn. cena
787 - 05/10 PRODOSING spol. s r.o. Výkon AD na stavbe I/18 - 468 Čierne nadcestie 4 548 0 SSC 17.05.2010
702/2010 SATES,a.s. Obnova VDZ vozoviek c.I.tried v správe SSC Ba - časť č.1 3 734 410 0 SSC 19.05.2010
TDG2009 VADET, s.r.o. Trvalé dopravné gombíky-2009 359 999 0 SSC 27.08.2009
627/2009 COLAS s.r.o. Dodávka a osadenie pružinových cestných smerových stĺpikov 136 899 0 SSC 27.08.2009
Z-732/2100/2008 AUTOPOLIS, s.r.o. Dodanie 1 ks nové terénne osobné vozidlo značky Nissan typ Pathfinder 1 685 956 0 SSC 14.07.2008
695/2009 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava I/66 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča (R1) 322 055 0 SSC 26.10.2009
459/2010 C.M.R. Slovakia s.r.o. I/18 - 468 Čierne nadcestie 255 197 0 SSC 22.02.2010
660/6350/2007/03/07 Ekotechnika Plus s.r.o I/18 Hlinné prieťah rekonštrukcia cesty - ukončenie stavebných prác 4 247 546 0 SSC 27.12.2007
819/2009 Hastra s.r.o. „I/18 Liptovské Sliače – most 332“ 8 014 683 0 SSC 22.01.2010
321/6360/2009/ZNH-04/09 ÚDI Košice s.r.o. Výkon AD na stavbe I/74 Belá nad Cirochou odvodnenie, chodník 6 602 0 SSC 08.06.2009
194/6350/2009/01/09 EUROVIA - Cesty, a.s. I/18 a I/68 Prešov - Námestie mieru križovatka 3 324 957 0 SSC 31.03.2009
641/2010 TRIDE INVEST, s.r.o. Údržba cestnej zelene – regulácia rastu 348 123 0 SSC 17.05.2010