Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
777/2009 HAKOM s.r.o. Prvky ukľudnenia dopravy v meste Krupina 6 804 0 SSC 10.12.2009
783/2009 STRABAG s.r.o. Zvolen Prvky upokojenia dopravy v obci Vígľaš 108 159 0 SSC 16.12.2009
879/6350/2007/08/07 C.M.R. Slovakia s.r.o. I/18 Vranov nad Topľou križovatka - ukončenie stavebných prác 2 469 676 0 SSC 22.02.2008
1213/6350/2008/RK-02/08 C.M.R. Slovakia s.r.o. I/77 Ľubotín okresná hranica zosuvy (km 28,850) 1 120 915 0 SSC 24.11.2008
Z-638/2008 VADET, s.r.o. Obnova vodorovného značenia vozoviek ciest I. triedy v správe SSC Bratislava 2 004 707 0 SSC 18.06.2008
1236/6360/2008/ZNH-25/08 DOPRAVOPROJEKT a.s. Prešov Občasný autorský dozor (AD) počas zhotovovania stavby I/50-283 Rožňava nadcestie 0 0 SSC 10.12.2008 jedn. cena
821/6350/2008/03/08 SKANSKA BS a.s. Uskutočnenie stavebných prác I/50-283 Rožňava nadcestie 32 357 0 SSC 16.10.2008
820/6350/2008/02/08 EUROVIA SK, a.s. Uskutočnenie stavebných prác I/50 a I/79 Hriadky križovatka 1 746 830 0 SSC 13.10.2008
605/1000/2008/US STOPING s. r. o. Košice Obnova vodorovního dopravného značenia vozoviek ciest I.triedy v správe SSC BA 3 501 585 0 SSC 13.06.2008
325/6360/2008/ZNH-2/08 Útvar dopravného inžinierstva s. r. o. Občasný autorský dozor (AD) I/15 Miňovce, rekonštrukcia cesty 7 300 0 SSC 31.05.2008
Z 646/2008 VADET, s.r.o. Obnova vodorovného dopravného značenia vozoviek ciest I.triedy v správe SSC Bratislava 2 999 427 0 SSC 19.06.2008
618/2009 REKMA - TRADING, s. r. o. Sanácia priečnych a pozdĺžnych trhlín vo vozovkách na cestách I. triedy 34 277 0 SSC 27.08.2009
Z-638/2008 VADET, s.r.o. Obnova vodorovného dopravného značenia vozoviek ciest I. triedy v správe SSC Bratislava - časť č. 2 2 004 656 0 SSC 18.06.2008
04/08/2009 Hastra, s.r.o. Udržiacacie práce na stavbe" I/49 Dohňany - rekonštrukcia odvod. systému a oprava vozovky. 345 491 0 SSC 30.09.2009
2009/EB/01/009 STRABAG s.r.o. stavebno-tech.opatrenia na stavbe I/49, km 46,00-57,00,stav.-tech.opatrenia na ukľudnenie dopravy 394 966 0 SSC 30.09.2009
Z-674/2009 PROMA s.r.o. Žilina Vypracovanie dokumentácie DSP, DP-DRS, AD, VP na stavbu I/18 Ivachnová - most 335 42 840 0 SSC 14.10.2009
ZoD DOPRASTAV a.s. Žilina Cesta I/75 Veča - Trnovec 488 110 0 SSC 21.10.2009
693/2009 DOPRASTAV a.s. Žilina I/18, km 479,000-485,000, Martin, Partizánsky cintorín, usmernenie a skľudnenie dopravy 100 007 0 SSC 23.10.2009
628/2009 COLAS s.r.o. Zriadenie bezpečnostných zariadení na cestách I. triedy 417 904 0 SSC 27.08.2009
667/2009 agrifair s.r.o. Výšková úprava uličných vpustov a kanálových pokopov na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji 45 220 0 SSC 29.09.2009