Zmluvy za Úrad jadrového dozoru


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
29/2003 TT - CAR s.r.o., Nitrianska cesta 20, 917 01 Trnava Kúpa automobilu 0 0 ÚJD SR 04.09.2003
14/2005 MiCRONIC s.r.o., Trebejov 41, 044 81 Kysak Kúpna zmluva na prostriedky šifrovej ochrany informácií 0 0 ÚJD SR 28.06.2005
23/2005 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Výskumno-vývojová podpora v oblast rozhodovania v oblast jadrovej bezpečnosti 0 0 ÚJD SR 20.09.2005 31.12.2007
14/2007 Ing.Dezider Tisovčík - QTIS 976 57 Michalová, Ulička 9 Preskúmanie dokumentácie systému manažérstva kvality organizácie objednávateľa podľa normy ISO 9001:2000 1 185 0 ÚJD SR 22.05.2007 31.07.2007
25/2007 Slovenská spoločnosť pre kvalitu Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina Posúdenie samohodnotiacej správy objednávateľa v mieste sídla objednávateľa zaslanej objednávateľom do súťaze "Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2007" 1 580 0 ÚJD SR 08.08.2007 30.09.2007
22/2006 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Vypracovanie novej verzie bezpečnostného návodu ÚJD SR s názvom BNS III.4.2/2001 revízia č. 3. 1 660 0 ÚJD SR 14.08.2006 31.10.2006
44/2008 Akadémia vzdelávania Pekárska 40 918 56 Trnava Školenia a testovania 8 zamestnancov na získanie certifikátu ECDL v Trnave 1 726 0 ÚJD SR 22.09.2008 03.10.2008
23/2006 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Nezávislé posúdenie aktuálnej verzie kapitoly č. 4 PpBS JE EMO12. 1 992 0 ÚJD SR 14.08.2006 30.09.2006
46/2008 Integrita a bezpečnosť oceľových konštrukcií, a.s. Rybničná 40 831 07 Bratislava Posúdenie zdôvodňujúcich správ a sprievodnej technickej dokumentácie k žiadosti SE , a.s. Ebo o predĺženie intervalu prevádzkových kontrl PKO JE V-2 2 104 0 ÚJD SR 03.01.2008 30.10.2008
37/2008 QUADRIQ, a.s. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, a.s. Vykonanie nezávislého komplexného bezpečnostného auditu na Čerpacej stanici Hron, vtokový objekt Veľké Kozmálovce a Čerpacej stanice Pečeňady, vtokový objekt Drahovce 2 356 0 ÚJD SR 28.07.2008 30.09.2008
26/2006 Deconta, a.s. Sibírska 1 917 01 Trnava Vykonať posúdenie spôsobov preskladnenia kalov z dlhodobého skladu JE A1 2 490 0 ÚJD SR 27.09.2006 30.09.2006
175/2006 Slovenská technická unioverzita Bratislava Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Paulínska 16 917 24 Trnva Vykonať nezávislé posúdenie výpočtov kontajnera na prepravu ra-koncentrátu a ionexov PK/SK, ktoré su uvedené v správe "Kontrola pevnosti kontajnera PK/SK" 2 656 0 ÚJD SR 05.09.2006 31.10.2006
15/2007 VUPEX a.s. Bajkalská 25 827 52 Bratislava Aktualizovanie Národnej správy SR v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti 2 656 0 ÚJD SR 30.05.2007 30.06.2007
16/2010 KIT,Veľkorozsahový výskumný reaktor, Kaiserstrasse 12,76131 Karlsruhe Údržba systému RODOS 2 750 0 ÚJD SR 05.08.2010 31.12.2010
27/2006 QUADRIQ, a.s. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, a.s. Spracovanie bezpečnostnej analýzy ochrany utajovaných skutočností objektu Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice poďla prílohy 2. 2 791 0 ÚJD SR 22.11.2006 12.12.2006
16/2007 Integrita a bezpečnosť oceľových konštrukcií, a.s. Rybničná 40 831 07 Bratislava Revízia BNS ÚJD SR s názvom "Kontrola zvárania a kvality zvarových spojov jadrových zariadení. Požiadavky" 3 319 0 ÚJD SR 23.07.2007 15.09.2007
24/2006 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Odborné stanovisko k navrhovanej zmene frekvencie opráv komponentov čerpadiel VT DHČ, NT HDČ, SS armatúr a spätných klapiek, elektroarmatúr poistných ventilov a nádrží 3 319 0 ÚJD SR 13.09.2006 15.10.2006
18/2007 Integrita a bezpečnosť oceľových konštrukcií, a.s. Rybničná 40 831 07 Bratislava Revízia BNS ÚJD SR s názvom "Zváracie materiály na zváranie jadrových zariadení. Technické požiadavky a pravidlá výberu." 3 319 0 ÚJD SR 23.07.2007 15.10.2007
17/2007 Integrita a bezpečnosť oceľových konštrukcií, a.s. Rybničná 40 831 07 Bratislava Revízia BNS ÚJD SR s názvom "Zváranie jadrových zariadení. Základné požiadavky a pravidlá" 3 319 0 ÚJD SR 23.07.2007 15.08.2007
25/2006 Deconta, a.s. Sibírska 1 917 01 Trnava Vykonať nezávislé posúdenie technického dokumentu "Správa o stratégii nakladania s historickými odpadmi a z odpadmi z vyraďovania JE V1-D8" 3 319 0 ÚJD SR 27.09.2006 30.09.2006
<<1 2 3 4 5 6 7 8 >>