Zmluva č. 25/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:25/2007
Dodávateľ:Slovenská spoločnosť pre kvalitu Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Posúdenie samohodnotiacej správy objednávateľa v mieste sídla objednávateľa zaslanej objednávateľom do súťaze "Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2007"
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 580,03
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 580,03
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy