Zmluva č. ZML-1241-2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1241-2010
Dodávateľ:SKY TOLL, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Komplexná služba ETC
Zmluvne dohodnutá čiastka:852 083 840,27
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:NDS

Prílohy