Zmluva č. VSTN-19-5-2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:VSTN-19-5-2008
Dodávateľ:Landera, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní služieb upratovania a čistenia č. 2/2008
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 250,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 250,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:zemná vojenská správa Trenčín

Prílohy