Zmluva č. UIA-858-2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:UIA-858-2008
Dodávateľ:Beset, spol. s r. o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskyt.pozár.serv.podpory aplik.modulov IIS vrátane s jeho prechodom na EURO
Zmluvne dohodnutá čiastka:68 267 039,40
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:68 267 039,40
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:Spoj.veliteľstvo TN

Prílohy