Zmluvy za Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
15/2007 Wűstenrot poisťovňa, a.s., Ba Poistná zmluva Poistenie motorových vozidiel pre prípad havárie, krádeže a úrazu a Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 2 501 0 ASFEU 20.04.2007 19.04.2010
47/2007 Wűstenrot poisťovňa, a.s., Ba Poistná zmluva Poistenie motorových vozidiel pre prípad havárie, krádeže a úrazu a Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 1 407 0 ASFEU 13.12.2007 12.12.2009
05/2007 WebWay, s.r.o., Bratislava Zmluva o vytvorení diela a Licenčná zmluva 36 380 0 ASFEU 16.02.2007 16.05.2007
53/2007 WebWay, s.r.o., Bratislava Zmluva o vytvorení diela a Licenčná zmluva 24 016 0 ASFEU 30.10.2007 12.12.2008
09/2007 Škoda Auto Slovensko s.r.o., Ba Čiastková kúpna zmluva číslo 105042007/110 26 039 0 ASFEU 30.03.2007 01.06.2007
41/2007 Škoda Auto Slovensko s.r.o., Ba Čiastková kúpna zmluva č. 123112007/445 19 913 0 ASFEU 19.11.2007 31.12.2007
25/2008 ŠEVT, a.s., Bratislava Kúpna zmluva č. VZ 066/2008 39 106 0 ASFEU 07.08.2008 30.09.2009
13/2007 Soitron, a.s., Bratislava Zmluva o dielo ZOD BP č. 2007/022 2 725 0 ASFEU 13.04.2007 28.04.2007
08/2007 Softip a.s., Banská Bystrica Zmluva č. 4017001 6 955 0 ASFEU 28.03.2007 31.10.2008
08/2009 Sofos s.r.o., Bratislava Kúpna zmluva 29 738 0 ASFEU 18.03.2009 31.12.2009
03/2007 Rádio makler, s.r.o., Bratislava Zmluva na poskytnutie služby č. 1/2007 7 900 0 ASFEU 12.02.2007 10.04.2007
28/2008 Prodest spol. s r.o., Bratislava Zmluva č. 2/2008 39 106 0 ASFEU 15.08.2008 30.06.2009
50/2007 PPB Promotion, s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo a udelení licencie na použitie diela 39 312 0 ASFEU 12.12.2007 31.01.2008
08/2008 Perex, a.s., Bratislava Zmluva o spolupráci pri uverejňovaní inzercie 11 850 0 ASFEU 26.03.2008 31.03.2009
16/2008 PD Interiér, s.r.o., Spišská Nová Ves Rámcová dohoda 78 212 0 ASFEU 10.06.2008 31.12.2008
12/2008 Ormonde, s.r.o. Bratislava Zmluva o dielo a o udelení licencie na použitie diela 118 502 0 ASFEU 09.05.2008 31.12.2008
20/2008 Optimal, spol. s r.o., Bratislava Kúpna zmluva 78 607 0 ASFEU 15.07.2008 31.12.2008
24/2009 Office Depot s.r.o., Bratislava Kúpna zmluva 8 330 0 ASFEU 21.10.2009 31.12.2009
11/2007 Office Centrum, s.r.o., Bratislava Zmluva o obchodnej spolupráci 35 550 0 ASFEU 30.03.2007 31.12.2007
26/2009 NULL s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo 68 782 0 ASFEU 23.10.2009 12.11.2009
1 2 3 4 >>