Zmluva č. 12/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:12/2008
Dodávateľ:Ormonde, s.r.o. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo a o udelení licencie na použitie diela
Zmluvne dohodnutá čiastka:118 502,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:118 502,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:ASFEU

Prílohy