Zmluvy za Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
43/2007 Creative Mind, s.r.o., Miloslavov Zmluva o vytvorení diela a Licenčná zmluva 28 994 0 ASFEU 12.12.2007 03.12.2008
45/2007 Design-Text, Peter Mihalovič, Ba Zmluva o dielo a udelení licencie na použitie diela 39 303 0 ASFEU 12.12.2007 31.01.2008
47/2007 Wűstenrot poisťovňa, a.s., Ba Poistná zmluva Poistenie motorových vozidiel pre prípad havárie, krádeže a úrazu a Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 1 407 0 ASFEU 13.12.2007 12.12.2009
49/2007 MY3, s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo a udelení licencie na použitie diela 39 106 0 ASFEU 14.12.2007 31.01.2008
50/2007 PPB Promotion, s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo a udelení licencie na použitie diela 39 312 0 ASFEU 12.12.2007 31.01.2008
52/2007 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina Komisionárska zmluva č. 07K220048 26 422 0 ASFEU 01.01.2008 31.07.2008
53/2007 WebWay, s.r.o., Bratislava Zmluva o vytvorení diela a Licenčná zmluva 24 016 0 ASFEU 30.10.2007 12.12.2008
03/2008 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Ba Poistná zmluva Poistenie hnuteľných vecí 344 0 ASFEU 21.01.2008 08.09.2009
07/2008 Ecopress a.s., Bratislava Obchodná zmluva 59 251 0 ASFEU 17.03.2008 31.12.2008
08/2008 Perex, a.s., Bratislava Zmluva o spolupráci pri uverejňovaní inzercie 11 850 0 ASFEU 26.03.2008 31.03.2009
11/2008 IB REIN, s.r.o., Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb 39 106 0 ASFEU 01.05.2008 30.09.2009
12/2008 Ormonde, s.r.o. Bratislava Zmluva o dielo a o udelení licencie na použitie diela 118 502 0 ASFEU 09.05.2008 31.12.2008
13/2008 Anna Weismannová - DATA LINE Zmluva o dielo a udelení licencie na použitie diela 78 962 0 ASFEU 09.05.2008 31.12.2008
16/2008 PD Interiér, s.r.o., Spišská Nová Ves Rámcová dohoda 78 212 0 ASFEU 10.06.2008 31.12.2008
17/2008 ATYP - STAV PLUS, s.r.o., Senec Zmluva o dielo (realizácia stavebných prác) 16 572 0 ASFEU 29.04.2008 15.05.2008
20/2008 Optimal, spol. s r.o., Bratislava Kúpna zmluva 78 607 0 ASFEU 15.07.2008 31.12.2008
21/2008 GERIN DRUCK, s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo a udelení licencie na použitie diela 78 607 0 ASFEU 15.07.2008 31.12.2008
22/2008 ELMAX ŽILINA, a.s., Žilina Kúpna zmluva 12 040 0 ASFEU 21.07.2008 10.08.2008
24/2008 KANEX Slovakia, s.r.o., Bratislava Rámcová kúpna dohoda 37 526 0 ASFEU 06.08.2008 31.08.2009
25/2008 ŠEVT, a.s., Bratislava Kúpna zmluva č. VZ 066/2008 39 106 0 ASFEU 07.08.2008 30.09.2009