Zmluva č. 13/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:13/2008
Dodávateľ:Anna Weismannová - DATA LINE
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo a udelení licencie na použitie diela
Zmluvne dohodnutá čiastka:78 962,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:78 962,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:ASFEU

Prílohy