Zmluvy za Ministerstvo obrany SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
USZV-73-2007 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ vevyfakturovanú el. energiu- faktúra 70 0 ZV MO SR 01.01.2007 31.12.2007
USZV-73-1-2007 Linde Gas k.s. Bratislava Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny č. 3/2010 63 0 ZV MO SR 01.12.2006 30.11.2007
USZV-73-2-2007 Obec Nenince Zmluva o uskladňovaní a zneškodňovaní odpadov 30 0 ZV MO SR 01.01.2007 31.12.2007
USZV-73-3-2007 DREVOKOV Krupina, s.r.o. Krupina ZoD č. 20070109/01 "Rutinná a štandardná údržba oddelenia fyzioterapie – 2. etapa prác" 100 814 0 ZV MO SR 02.01.2007 28.02.2007
USZV-73-4-2007 BAMA s.r.o. Zvolen ZoD- koplexné pranie osbnej, špeciálnej a posteľnej bielizne 0 0 ZV MO SR 01.01.2007
USZV-73-5-2007 EKOTRANZ, s.r.o. Nová Baňa ZoD A/č. 15/2007- zber odpadov v objekte objednávateľa, vyčistenie lapačov tukov 0 0 ZV MO SR 05.01.2007 31.12.2007
USZV-73-6-2007 Mestký podnik služieb, s.r.o. Krupina Zmluva o zneškodňovaní odpadov na skládke TKO Biely Kameň 33 0 ZV MO SR 01.02.2007
USZV-73-8-2007 I. DRUŽTEVNÁ, a.s. Dačov Lom Zmluva o poskytnutí služieb- vývoz kontajnera TKO z ÚŠZV MO SR Lešť 1 0 ZV MO SR 02.01.2007 31.12.2007
USZV-73-14-2007 Jozef ŠUPICA Terchová KZ- komponenty tvoriace zaistenie lezeckej cesty VIA FERRATA, vrátanejej montáže a revízie pevnostných bodov 32 955 0 ZV MO SR 16.08.2007 15.11.2007
USZV-73-15-2007 Vojenské lesy a majetky, š.p. Pliešovce ZoD č. 2/SL/2007- zimná údržba komunikácií v správe ÚŠZV Lešť priľahlýck k objektu Slávia 100 63 0 ZV MO SR 20.11.2007 15.04.2008
USZV-108-1-2007 M-NOVOMAX-D s.r.o Bušince KZ- mäso a mäsové výrobky 0 0 ZV MO SR 01.01.2007 31.12.2007
USZV-108-2-2007 NAURU, s.r.o. Dobrá Niva KZ- cukrárenské výrobky 0 0 ZV MO SR 01.01.2007 31.12.2007
USZV-108-3-2007 VIS, s.r.o. Modrý Kameň KZ- ovocie a zelenina 0 0 ZV MO SR 01.01.2007 31.12.2007
USZV-108-4-2007 Hontianske výrobné družstvo Horný Badín KZ- Pekárenské výrobky 0 0 ZV MO SR 01.01.2007 31.12.2007
USZV-108-5-2007 Inmédia, s.r.o. Zvolen KZ- dlhodobo skladovateľné potraviny, mlieko, mliečne výrobky 0 0 ZV MO SR 01.01.2007 31.12.2007
USZV-108-6-2007 CHRIEN, s.r.o. Zvolen KZ- mraziarenské výrobky, mrazená hydina, ryby a vajíčka 0 0 ZV MO SR 01.01.2007 31.12.2007
USZV-108-7-2007 PM ZBROJNÍKY, a.s. Banská Bystrica RKZ- potravinársky tovar 0 0 ZV MO SR 19.03.2007
USZV-108-8-2007 RYBA Košice, s.r.o. Košice KZ- majonézové výrobky 0 0 ZV MO SR 27.08.2007 31.12.2007
USZV-81/2008 BAMA, spol.s.r.o. Zvolen Zmluva o dielo k č.p.:ÚŠZV -81-/2008 Pranie osobnej, špeciálnej a posteľnej bielizne 0 0 ZV MO SR 15.01.2008 31.05.2009
USZV-81-1/2008 I.DRUŽSTEVNÁ a.s. Dačov Lom Zmluva o poskytnutie služby - vývoz kontajnera TKO z ÚŠZV MO SR Lešť 0 0 ZV MO SR 02.01.2008 31.12.2008