Zmluvy za Ministerstvo obrany SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
USZV-14-38/2006 Mesto Trenčianske Teplice Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 0 0 ZV MO SR 01.01.2007 31.03.2007
USZV-14-42/2006 DREVOKOV s.r.o. Krupina ZoD č. 20061204/01 na rutinnú a štandardú údržbu oddelenia fyzioterapie 1 330 296 0 ZV MO SR 07.12.2006 20.12.2006
USZV-14-43/2006 DREVOKOV s.r.o. Krupina Dodatok č. 1 k ZoD č. 200612004/01 368 089 0 ZV MO SR 15.12.2006 20.12.2006
USZV-23-5-2007 VIPOTEST, s. r. o. Partizánske Zmluva č. 3/2007 o vykonaní kurzu bezpečnej jazdy 1 088 0 ZV MO SR 29.01.2007 07.02.2007
USZV-23-18-2007 VIPOTEST, s. r. o. Partizánske Zmluva č. 10/2007 o vykonaní kurzu bezpečnej jazdy 870 0 ZV MO SR 03.04.2007 02.05.2007
USZV-23-20-2007 LEDIC, a.s. Praha, ČR KZ- Jakub VILLAGE 3 983 270 0 ZV MO SR 03.05.2007 12.12.2007
USZV-23-22-2007 ROBUS, s.r.o. Krupina Zmluva č. 13/2007 o likvidácii neupotrebiteľného hnuteľného majetku 18 624 0 ZV MO SR 31.08.2007
USZV-23-23-2007 W.A.R., s.r.o. Bratislava Zmluva č. 14/2007 na základný kurz ochrany osôb v ohrozenej zóne 11 618 0 ZV MO SR 28.04.2007 27.07.2007
USZV-23-24-2007 LEDIC, a.s. Praha, ČR Dodatok č. 1 ku KZ- Jakub VILLAGE 995 818 0 ZV MO SR 21.06.2007 29.09.2007 Záloha 30 mil. Sk
USZV-23-25-2007 AIS - PO s. r. o. Prešov ZoD č. 15/2007 na spracovanie dokumentácie stavebného zámeru 38 138 0 ZV MO SR 26.06.2007 15.08.2007
USZV-23-27-2007 ROBUS, s.r.o. Krupina Dodatok č. 1 k zmluve č. 13/2007 o likvidácii neupotrebiteľného hnuteľného majetku 0 0 ZV MO SR 15.08.2007 30.11.2007 Predĺženie termínu do 30.11.2007
USZV-23-30-2007 Ing. Alojz Zapletal - IZONA Veľký Krtíš ZoD č. 16 na stavbu výcvikového zrubu Bralce 33 188 0 ZV MO SR 18.06.2007 31.08.2007
USZV-23-34-2007 LEDIC, a.s. Praha, ČR Dodatok č. 2 ku KZ- Jakub VILLAGE 0 0 ZV MO SR 25.09.2007 11.10.2007 Zmena termínu v čl. III. a V.
USZV-23-35-2007 AIS - PO s. r. o. Prešov ZoD č. 19/2007 na zhotovenie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia a modernizácia objektov Slavia 300 " 77 817 0 ZV MO SR 03.10.2007 30.11.2007
USZV-23-36-2007 AIS - PO s. r. o. Prešov ZoD č. 20/2007 na zhotovenie projektovej dokumentácie "Krytá plaváreň výstavba " 76 236 0 ZV MO SR 03.10.2007 30.11.2007
USZV-23-37-2007 Jozef Šaranko STEAM Veľký Krtíš ZoD č. 21/2007 na vybudovanie náhradného zdroja elektrickej energie 112 694 0 ZV MO SR 30.08.2007 30.11.2007
USZV-23-38-2007 LEDIC, a.s. Praha, ČR Dodatok č. 3 ku KZ- Jakub VILLAGE 4 979 088 0 ZV MO SR 03.10.2007 12.12.2007 Upresnenie technickej špecifikácie cena celkom 150 mil. Sk
USZV-23-42-2007 WILLING a. s. Zvolen KZ č. 27/2291 na kúpu a dodávku 30 ks prilby ochrannej balistickej a príslušenstva 65 567 0 ZV MO SR 19.11.2007 18.12.2007
USZV-23-44-2007 Lesostav Nitra a. s. Nitra Zmluva na prenájom hnuteľnej veci č. 1/12/2007 - maringotka 99 0 ZV MO SR 11.12.2007 30.06.2008
USZV-23-45-2007 -TEAM s. r.o. Veľký Krtíš ZoD č. 26/2007 - oprava priestorov jedálne v budove ÚŠZV Lešť 27 995 0 ZV MO SR 14.12.2007 31.12.2007