Zmluva č. 11/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:11/2008
Dodávateľ:MBS Rimavská Sobota
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Služby
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 459,67
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 610,41
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:KÚCDPK Banská Bystrica
Poznámka:doba neurčitá

Prílohy