Zmluvy za Slovenská zdravotnicka univerzita v Bratislave


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
2003-131 AMEDIS s r.o.,Mlynská 10,921 01 Piešťany kúpna zmluva č.2003-1013 - detektor diodového poľa PDA-100,komunikačná karta DX 726 276 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 02.06.2003
2004-109 AMEDIS s r.o.,Mlynská10,921 01 Piešťany kúpna zmluva č.2004-1017 - atómový absorbčný spektrometer 2 782 515 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 23.08.2004
2004-066 AUTO-SISI,s r.o.,Železničná 4,929 01 Dunajská Streda kúpna zmluva - osobný automobil KIA OPIRUS 3,5V 1 300 000 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 17.05.2004 18.05.2004
2005-040 Bio-Chrom, s r.o.,Fedinova 9,851 01 Bratislava prístroj na diagnostiku sluchu 594 587 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 30.06.2005
2010-060 Biomedika Slovakia s.r.o., Drobného 27, 831 06 Bratislava kúpna zmluva Elisa kity na stanovenie kardio a imuno markerov 21 600 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 11.06.2010
2010-011 BIOTECH s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava kúpna zmluva ELISA R a ELISA W 22 991 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 15.02.2010
2010-030 BIOTECH s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava kúpna zmluva centrifugačné zariadenie 39 597 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 12.04.2010
2010-028 BIOTECH s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava kúpna zmluva kvapalinový chromatograf 95 914 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 25.03.2010
2003-124 C-consulting, RNDr. Zdenko Červenák,Hanulova 11,841 01 Bratislava kúpna zmluva - dodávka a inštalácia ABI PRISM 7000 Detection System 2 134 080 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 28.08.2003
2003-126 Canberra-Packard s r.o.,Bytčická 72,010 01 Žilina kúpna zmluva - germániový detektor GC 3519 1 380 000 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 19.08.2003
2009-065 Canberra-Packard s r.o.,Vojtecha Tvrdého 790/13,010 01 Žilina kúpna zmluva - scintilačný spektrofotometer 47 957 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 30.06.2009
2004-104 COMEDIS, s r.o.,Winterova 20,921 01 Piešťany kúpna zmluva č.3-203-35-03 - laminárne boxy 7ks 2 171 381 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 22.07.2004
2007-132 CSAKOM s r.o.,Mikulášov Sad 241,946 34 Bátorove Kosihy kúpna zmluva č.7/2007/multicar fumo 1 976 885 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 07.01.2008 31.01.2008
2008-089 Data System Soft,spol. s r.o.,Trnavská cesta 82, 820 12 Bratislava rámcová dohoda č. PP 0408 VT - výpočtová technika 2 261 000 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 22.10.2008 22.10.2010
2003-006 Drevovýroba SOKOL Ľudovít, ul. Májová 132/105,956 21 Jacovce zmluva o dielo - dodávka a montáž drevárskych výrobkov 3 199 875 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 31.01.2003 31.12.2003
2009-039 ECHOSENS-Fibroscen 153 avenue d´italie,75013 Paris,France kúpna zmluva - Fibroscan 502 85 906 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14.05.2009
2008-131 EKOMA s r.o., Rožňavská 17,831 04 Bratislava kúpna zmluva - interiérové vybavenie BBI. 11 221 676 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 31.12.2008
2003-011 Evel Slovakia s r.o.,Mlynské Nivy 56, Bratislava zmluva o dielo č.05/2003 - stavebné práce,ZTI 1 785 424 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 07.02.2003 31.03.2003 cena je bez DPH
2003-012 Evel Slovakia s r.o.,Mlynské Nivy 56, Bratislava zmluva o dielo č.06/2003 - dodávka osvetlenia 611 742 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 07.02.2003 31.03.2003 cena je bez DPH
2003-141 Evel Slovakia s r.o.,Mlynské Nivy 56, Bratislava zmluva o dielo č.14/2003 - úprava učební na 3.NP ÚPKM-SZU Kramáre - stavebné a elektroinštalačné práce 1 215 153 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 11.09.2003 20.09.2003 cena je bez DPH