Zmluva č. CPEP 17/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:CPEP 17/2007
Dodávateľ:Adriana Hosťovecká - A-AGENCY, Šaľa, Mostová
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - séria novinových článkov pre SAŽP
Zmluvne dohodnutá čiastka:19 750,38
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:19 750,38
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, Tajovského 28

Prílohy