Zmluvy za Slovenská agentúra životného prostredia


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Zmluva o dielo - Technológia Web Coverage Service WCS pre úlohu Environ. infraštr. priet. inf. rezortu MŽP SR 0 0 30.12.2007
Aktualizácia obsahu informačného portálu o ZP 0 0 30.12.2006 31.03.2007 cennik v zmluve
Zmluva o dielo - tematicka interpretácia zmien krajinnej pokrývky Slovenska 0 0 30.03.2007 31.10.2007
Zmluva o dielo - školenie systému REGEN 0 0 24.09.2007
Kúpna zmluva - sieťové prepínače v lokálnej počítačovej sieti 0 0 05.11.2007 04.01.2008
Licenčná zmluva k používaniu aplikácie na doplnenie softvérového vybavenia per zavedenie IS REGEN 0 0 25.10.2007
Kúpna zmluva - dodávka sieťových prepínačov lokálnej počítačovej siete 0 0 12.11.2007 12.01.2008
Licenčná zmluva - systém REGEN 0 0 23.11.2007 23.12.2007
Zmluva o poskytnutí technickej asistencie na udržbu systému REGEN 0 0 02.01.2008 31.12.2008 cenník v zmluve
Zmluva o poskytovaní služieb pri príprave a realizácií vzdelávacích programov 0 0 13.12.2007 31.12.2007
Licenčná zmluva - dodávka programového vybavenia pre zálohovanie a archiváciu dát 0 0 13.11.2007 13.12.2007
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - titulkovanie a dabing - Envirofilm 2007 0 0 10.04.2007 15.04.2007
Zmluva o mediálnej spolupráci - Envirofilm 2007 0 0 02.04.2007 30.05.2007
Nájomná zmluva - aula -Envirofilm 2007 0 0 04.04.2007 18.05.2007
Nájomná zmluva - obrazáreň - Envirofilm 2007 0 0 13.04.2007 19.05.2007
Zmluva o dielo - tlač pre Envirofilm 2007 0 0 18.04.2007 14.05.2007
Zmluva o poskytnutí služieb - propagácia Envirofilmu 2007 0 0 18.04.2007 11.05.2007
Zmluva o poskytnutí služieb - slávnostné otvorenie Envirofilmu 2007 0 0 15.05.2007 15.05.2007
Zmluva o poskytnutí služieb - slávnostné ukončenie Envirofilmu 2007 0 0 18.05.2007 18.05.2007
Zmluva o poskytnutí služieb - divadelné predstavenie na choduloch - Envirofilm 2007 0 0 04.05.2007 19.05.2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>