Zmluva č. 01072004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:01072004
Dodávateľ:KSÚ v Nitre
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Obecný úrad Veľké Zálužie
Poznámka:kancelárie

Prílohy