Zmluva č. 85/I/2010/100/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:85/I/2010/100/2010
Dodávateľ:Tendrex s.r.o., Senec
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:35,70
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:35,70
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Poznámka:Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania, odmena za poskytovanie služieb bola stanovená na 35,70 €/hod

Prílohy