Zmluva č. CRE 08/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:CRE 08/2009
Dodávateľ:ActivIT, s.r.o., Banska Bystrica, Kyjevské námestie
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - vytvorenie web stránky k vodnému plánovaniu a e-Learningovému programu pre propagáciu aktivít vodného plánovania v prepojení na budovanie sústavy NATURA 2000
Zmluvne dohodnutá čiastka:24 395,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:24 395,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, Tajovského 28
Poznámka:TERMIN PLNENIA - DO 60 DNI OD PODPISU ZMLUVY

Prílohy