Zmluvy za Okresný súd Vranov nad Topľou


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1515 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní vôd 0 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 01.04.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20081204-1543 Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny M.R.Štefánika 0 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 01.01.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1315 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení elektrina Kalinčiakova 0 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 14.04.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100805-1241 Vaša stravovacia spoločnosť s r. o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania 0 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 15.12.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100806-1248 Ústav na výkon väzby Prešov Zmluva o dielo ÚVV pomocné manipulačné práce 0 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 29.09.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100806-1120 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce Kúpna zmluva nábytok Kalinčiakova 18 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 13.07.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-00040/1964/Zb.-20100804-1013 SR-Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Zmluva o bezodplatnom prevode správy nehnuteľného majetku 0 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 13.03.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1501 SOFTIP a.s. Zmluva Softip APV-PaM 181 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 23.10.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-00040/1964/Zb.-20100809-0930 Slovenská republika, Obvodný úrad vo Vranove nad Topľou Zmluva o výpožičke majetku štátu materiál CO 0 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 12.08.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100806-1110 Slovenská pošta, a.s. Mandantná zmluva - odvoz zásielok zbernou jazdou 3 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 02.05.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100812-0747 Slovak Telecom Zmluva o pripojení TCom zmena z TP 0 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 23.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100812-0803 Slovak Telecom Zmluva o pripojení TCom zmena z TP /2/ 0 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 23.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100805-0835 SCHOTT, s.r.o. Zmluva o dielo č. 37 457 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 29.12.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100805-0904 SCHOTT, s.r.o. Zmluva o dielo č. 33 6 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 09.10.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100804-1407 SCHOTT, s.r.o. Zmluva o dielo č. 34 321 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 02.10.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20081204-1352 Q - BG, s.r.o. Zmluva o dielo Q-BG 9 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 13.03.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100804-1227 PROGRESSTAV PROJEKT Zmluva o dielo projektová dokumentácia 0 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 08.09.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100805-0914 MONSTAP ST s.r.o. Zmluva o dielo č. 01012010 kotolňa M.R.Š. 59 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 12.02.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100805-1233 Monika Antušová Zmluva o dielo upratovacie služby 0 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 18.12.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20081203-1315 Jaroslav Kačmár - HasPO Požiarna ochrana 239 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 01.04.2002 Zmluva na dobu neurčitú.