Zmluvy za Okresný súd Partizánske


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ospt-0110-000000/0000/0.0.-20090216-1345 Okresný súd Prievidza Zmluva o prevode správy majetku štátu 21 0 Okresný súd Partizánske 15.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ospt-0110-00040/1964/Zb.-20090220-1446 Okresný súd Topoľčany Zmluva o výpožičke 239 0 Okresný súd Partizánske 02.01.2008 05.05.2008
ospt-0110-000000/0000/0.0.-20090305-0946 Okresný súd Topoľčany Zmluva o bezodplatnom prevode správy nehnuteľnosti majetku štátu 239 0 Okresný súd Partizánske 05.05.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ospt-0110-000000/0000/0.0.-20090216-1450 Okresný súd Topoľčany Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku 32 0 Okresný súd Partizánske 01.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ospt-0110-000513/1992/Zb.-20090911-1052 OMOSS spol. s.r.o. Zmluva o dielo č. 29/2009 94 0 Okresný súd Partizánske 07.09.2009 16.10.2009
ospt-0110-000000/0000/0.0.-20090218-1126 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Okresný súd Partizánske 27.02.2008 26.02.2010
ospt-0110-000513/1992/Zb.-20090305-1358 Q-BG spol. s r.o. Zmluva č. 292007 o poskytnutí užáívacích práv a vykonávaní pozáručného servisu k aplikačnému programovému vybaveniu 1 0 Okresný súd Partizánske 01.01.2009 31.12.2009
ospt-0110-000513/1992/Zb.-20100120-1348 Q-BG spol. s r.o. Zmluva č. 210208 1 0 Okresný súd Partizánske 13.01.2010 31.12.2010
ospt-0110-000513/1992/Zb.-20090324-1459 Q-Zet Zmluva o poskytovaní čfistiacich a upratovacích služieb 2 0 Okresný súd Partizánske 01.04.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ospt-0110-000000/0000/0.0.-20090219-1445 Slovak Telecom, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Okresný súd Partizánske 01.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ospt-0110-000000/0000/0.0.-20090305-1429 Slovak Telekom, a. s. Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner 150 0 Okresný súd Partizánske 01.02.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ospt-0110-000513/1992/Zb.-20090216-1416 Slovenská pošta, a.s. Úhrad cien úverom poštovného 0 0 Okresný súd Partizánske 01.02.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ospt-0110-000513/1992/Zb.-20090220-1501 Slovenská sporiteľňa a.s. Zmluva o bežnom účte 0 0 Okresný súd Partizánske 25.03.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ospt-0110-000000/0000/0.0.-20090219-1429 Slovenská televízia Odbor koncesionárskych poplatkov Evidencia poplatníka Slovenskej televízhiaj 40 0 Okresný súd Partizánske 21.02.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ospt-0110-000513/1992/Zb.-20090220-0902 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Licenčná zmluva na program jednotný automatizovaný systém účtovníctva 336 0 Okresný súd Partizánske 31.03.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ospt-0110-000513/1992/Zb.-20090217-1448 SOFTIP a.s. Licenčná zmluva na použitie programového vybavenia SOFTIP PACKET+Dodatok č. l k zmluve 1 0 Okresný súd Partizánske 01.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ospt-0110-00040/1964/Zb.-20090324-1337 Správa majetku mesta n.o. Partizánske Zmluva o nájme nebytových priestorov 796 0 Okresný súd Partizánske 01.01.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ospt-0110-00040/1964/Zb.-20090218-1110 Správa majetku mesta n.o. Partizánske Zmluva o podnájme nebytových priestorov 796 0 Okresný súd Partizánske 15.02.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ospt-0110-000513/1992/Zb.-20090216-1358 Technické služby mesta Partizánske Zmluva o dodávke a odbere tepla 0 0 Okresný súd Partizánske 02.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ospt-0110-000513/1992/Zb.-20090218-1316 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Zmluva o dodávke prác 0 0 Okresný súd Partizánske 25.02.2008 31.12.2008