Zmluva č. ospt-0110-000513/1992/Zb.-20090324-1459

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ospt-0110-000513/1992/Zb.-20090324-1459
Dodávateľ:Q-Zet
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní čfistiacich a upratovacích služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:1,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Partizánske
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy