Zmluva č. ospt-0110-000513/1992/Zb.-20090217-1448

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ospt-0110-000513/1992/Zb.-20090217-1448
Dodávateľ:SOFTIP a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Licenčná zmluva na použitie programového vybavenia SOFTIP PACKET+Dodatok č. l k zmluve
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Partizánske
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy