Zmluvy za Okresný súd Prešov


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ospo-0090-000513/1992/Zb.-20090311-1314 Data Centrum Zmluva o výpožičke hnuteľného majtku štátu 0 0 Okresný súd Prešov 11.03.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
ospo-0110-000513/1992/Zb.-20090315-1254 TRANS - MONT s r.o. Servisná zmluva 0 0 Okresný súd Prešov 10.01.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
ospo-0110-000513/1992/Zb.-20090315-1309 BTS - PO, s r.o Mandátna zmluva 0 0 Okresný súd Prešov 24.01.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
ospo-0110-000513/1992/Zb.-20090315-1315 BTS - PO, s r.o Mandantná zmluva Dodatok č. 1 0 0 Okresný súd Prešov 29.05.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
ospo-0110-000513/1992/Zb.-20090315-1326 BTS - PO, s r.o Mandátna zmluva Dodatok č. 2 0 0 Okresný súd Prešov 01.12.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
ospo-0110-000513/1992/Zb.-20090315-1413 KONE, s.r.o. Zmluva o dielo 0 0 Okresný súd Prešov 27.03.2001 Zmluva na dobu neurčitú.
ospo-0110-000513/1992/Zb.-20090315-1418 KONE, s.r.o. Zmluva o dielo Dodatok č. 1 0 0 Okresný súd Prešov 27.03.2001 Zmluva na dobu neurčitú.
ospo-0110-000513/1992/Zb.-20090315-1423 KONE, s.r.o. Zmluva o dielo Dodatok č. 2 0 0 Okresný súd Prešov 01.02.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
ospo-0110-000513/1992/Zb.-20090315-1435 HT Sofia s r.o. Zmluva o dielo 0 0 Okresný súd Prešov 11.12.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
ospo-0110-000513/1992/Zb.-20090315-1442 HT Sofia s r.o. Zmluva o dielo Dodatok č. 2 0 0 Okresný súd Prešov 01.02.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ospo-0110-00040/1964/Zb.-20090315-1512 Okresný súd Prešov Nájomná zmluva 0 0 Mgr. Tomáš Novák 01.11.2004 Zmluva na dobu neurčitú.
ospo-0090-00040/1964/Zb.-20090311-1344 Data Centrum Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku státu 0 0 Okresný súd Prešov 11.03.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
ospo-0110-00040/1964/Zb.-20090315-1517 Okresný súd Prešov Nájomná zmluva Dodatok č. 1 0 0 Mgr. Tomáš Novák 31.10.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ospo-0110-000513/1992/Zb.-20090315-1552 Q - BG, s.r.o. Zmluva o dielo 0 0 Okresný súd Prešov 13.01.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
ospo-0110-000513/1992/Zb.-20090315-1612 Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke 0 0 Okresný súd Prešov 01.01.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
ospo-0110-000513/1992/Zb.-20090315-1629 Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Okresný súd Prešov 20.06.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
ospo-0110-00040/1964/Zb.-20090316-0839 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kooperatíva poisťovňa a.s. 0 0 Okresný súd Prešov 20.09.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
ospo-0110-000513/1992/Zb.-20090316-0939 Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky Zmluva o pripojení Dodatok č.1 0 0 Okresný súd Prešov 18.05.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
ospo-0110-000513/1992/Zb.-20090316-1121 SODEXO PASS SR, s r.o. Rámcová komisionálna zmluva 0 0 Okresný súd Prešov 05.03.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ospo-0110-000513/1992/Zb.-20090316-1132 Slovenská pošta, a.s. Zmluva o zabezpečenie zbernej jazdy 0 0 Okresný súd Prešov 06.02.2009 Zmluva na dobu neurčitú.