Zmluva č. ospo-0110-000513/1992/Zb.-20090315-1442

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ospo-0110-000513/1992/Zb.-20090315-1442
Dodávateľ:HT Sofia s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Dodatok č. 2
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Prešov
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy