Zmluva č. ospo-0110-00040/1964/Zb.-20090316-0839

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ospo-0110-00040/1964/Zb.-20090316-0839
Dodávateľ:KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kooperatíva poisťovňa a.s.
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Prešov
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy