Zmluvy za Okresný súd Bánovce nad Bebravou


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Spr 947 2010 Ján Macák BP-COM, Urbánkova 13/10, 971 01 Prievidza Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v oblasti ochrany pred požiarmi a v oblasti krízového plánovania 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou, Hollého 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou 01.01.2011 20 € mesačne
OS BN Spr 929/2010 ISS Facility Services spol. s r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 01.01.2011
OS BN Spr 966/2008 DOVERA zdravotná poisťovňa a.s. Zmluva o zasielaní dokumentov prostredníctvom elektronickej komunikácie 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 28.11.2008
OS BN Spr 856/2008 Štátna pokladnica Zmluva o bežnom účte 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 27.10.2008
OS BN Spr 539/2008 1. Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a.s. Zamestnávateľská zmluva 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 12.06.2008
OS BN Spr 131/2008 AXA d.d.s., a.s., Zamestnávateľská zmluva 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 11.01.2008
OS BN Spr 54/2008 Štátna pokladnica Zmluva o výdavkovom účte 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 10.01.2008
OS BN Spr 85/2008 ING Tatry - Sympatia d.d.s., a.s. Zamestnávateľská zmluva 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 01.01.2008
OS BN Spr 53/2008 Softip a.s. Licenčná zmluva č. 4027791 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 31.12.2007
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090122-1209 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 08.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090128-0908 Krajský súd v Trenčíne Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 02.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090128-1027 Data Centrum Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 27.02.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090128-1057 IB REIN, s.r.o. Zmluva o vykonávaní upratovacích a čistiacich prác 541 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 02.06.2008 31.05.2009
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090128-1448 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Kúpna zmluva 675 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 30.07.2008 31.07.2008
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090209-1103 Q - BG, s.r.o. Zmluva o poskytnutí užívacích práv a vykonávaní pozáručného servisu k aplik. progr. vybaveniu 1 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 30.01.2009 31.12.2009
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090213-1039 Okresný súd Trenčín Zmluva o prevode správy majetku štátu 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 04.07.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090213-1427 Krajský súd v Trenčíne Dodatok č.1 k zmluve č.4027791 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 01.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090213-1459 SOFTIP a.s. Dodatok č.2 k zmluve č.4027791 1 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 31.07.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090217-0844 Okresný súd Trenčín Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 28.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090303-0855 T -Mobile Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 31.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.